Oferta

W zakresie obowiązków podatkowych:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych  w tym ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych, wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych – GUS,
 • rozliczanie najmu,
 • rozliczanie podatku od sprzedaży akcji.

W zakresie kadr, płac i ubezpieczeń społecznych:

 • przygotowanie umów o pracę,
 • przygotowanie Świadectw Pracy,
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie rachunków do umów o dzieło i umów zleceń,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS – przekaz elektroniczny,
 • sporządzanie deklaracji rocznych o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy  – PIT-4R, PIT-8AR,
 • sporządzanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-11,
 • sporządzanie deklaracji PFRON.

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług.